EMDR therapie


EMDR is een krachtige methode om ervaringen uit het verleden te verwerken en de macht van beperkende overtuigingen, emoties en patronen te transformeren.

Als je in het heden nog heel erg getriggerd wordt door allerhande situaties waar je sterk emotioneel op reageert, of als er herhaaldelijk negatieve overtuigingen de kop blijven op steken kan EMDR je helpen.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing.  Deze methode is zo efficiënt, omdat ze werkt met de aangeboren capaciteit van het brein om moeilijke levenservaringen te verwerken en te komen tot een adaptieve oplossing.

We hebben allemaal ervaringen meegemaakt die een invloed hebben op ons leven. Hieruit leren we levenslessen. Ervaringen die een blijvende impact hebben op ons zelfwaardegevoel en ons welbevinden kunnen met EMDR verwerkt worden.