Terugbetalingen


Psychotherapie

Voor psychotherapie kun je via de meeste mutualiteiten een terugbetaling krijgen voor een aantal sessies.

Er is een regeling voor:

  • Terugbetaling psychotherapie voor volwassenen
  • Terugbetaling psychotherapie voor kinderen en jongeren

Het bedrag is afhankelijk van de mutualiteit waar je bij aangesloten bent. Voor volwassenen is het doorgaans 10 euro per sessie voor een aantal sessies.

Voor kinderen en jongeren wordt doorgaans 50 % terugbetaald voor een aantal sessies.

Terugbetalingsmogelijkheden kunnen variëren van mutualiteit tot mutualiteit.

Informeer ook of er bijzondere aanvullende verzekeringsmogelijkheden zijn bij de mutualiteit waar je bij bent aangesloten. Die geven je mogelijks recht op verhoogde tegemoetkoming voor psychotherapie.

Eerstelijnspsychologie

Je kunt terecht bij mij als eerstelijnspsycholoog voor 8 sessies.

Begeleiding betreft matige ernstige problemen die kortdurend te behandelen zijn, met oplossingsgerichte methodiek, met het doel tot versterken van veerkracht en versterken van mentale gezondheid.

Meer info op: www.eerstelijnspsycholoognwvl.be

Het centraal nummer van de eerstelijnszone Noord West Vlaanderen: 0485 83 97 57

Daar dient de patiënt een afspraak te maken voor de intake.

Naast eerstelijnspsychologie kan er ook een traject gespecialiseerde zorg opgestart worden.

Via je werkgever

Je werkgever is mogelijks aangesloten bij een organisatie voor welzijn voor werknemers. Op die manier kun je begeleiding krijgen door een erkend klinisch psycholoog. Ik maak deel uit van het Pobos netwerk en werk ook samen met de psychologenassociatie.

Zo biedt Pobos bijvoorbeeld begeleiding voor:

  • Schokkende gebeurtenissen:
    Overlijden van een collega/relatie, een verkeersongeval, agressie, een arbeidsongeval, een inbraak, een (poging) tot zelfdoding van een collega of relatie, ontslag, herstructurering…
  • Diverse psychosociale problemen:
    Stress, burn-out, pesterijen, persoonlijke en familiale problemen, conflictsituaties, alcoholgebruik,…

Voor reïntegratietrajecten werk ik ook samen met Rehalto.

Ben je al een tijdje werkongeschikt, dan kan dit voor jou een piste zijn. Je kunt zowel begeleiding krijgen met psychotherapie als met equitherapie, therapie met assistentie van paarden.

Check via de werkverantwoordelijke, HR of preventie adviseur op je werk of er aansluiting is met een dergelijk netwerk. Dan is een begeleidingstraject voor de werknemer zelf gratis als zorg voor de werknemer vanuit het bedrijf.

Fedris project Burn-out

Dit project is bestemd voor werknemers in de financiële sector (bankwezen), ziekenhuissector of mensen die werken in een provinciale of plaatselijke overheidsdienst (PPO).

Ervaar je moeilijkheden betreffende een burn-out dat op de loer ligt op het werk? Was je meermaals kort afwezig of stopte je met werken sinds minder dan twee maanden?

Dan biedt Fedris, het Federaal Agenstchap voor beroepsrisico’s, een begeleidingstraject aan dat specifiek gericht is op jouw situatie. Met dit pilootproject wil Fedris je ondersteunen bij je herstel en je helpen om het werk verder te zetten of te hernemen of te heroriënteren. Je kunt rekenen op een kosteloze burn-outbegeleiding.

Een aanvraag hiervoor indienen kan via je huisdokter of via de arbeidgeneesheer via het werk. Je kunt ten allen tijde zelf een bezoek aan de arbeidsgeneesheer plannen en je kunt ook informeren via de preventieadviseur voor welzijn op het werk.

Meer info: https://fedris.be/nl/pilootproject-burn-out