Terugbetalingen


Psychotherapie

Voor psychotherapie kun je via de meeste mutualiteiten een terugbetaling krijgen voor een aantal sessies.

Er is een regeling voor:

  • Terugbetaling psychotherapie voor volwassenen
  • Terugbetaling psychotherapie voor kinderen en jongeren

Het bedrag is afhankelijk van de mutualiteit waar je bij aangesloten bent. Voor volwassenen is het doorgaans 10 euro per sessie voor een aantal sessies.

Voor kinderen en jongeren wordt doorgaans 50 % terugbetaald voor een aantal sessies.

Terugbetalingsmogelijkheden kunnen variëren van mutualiteit tot mutualiteit.

Informeer ook of er bijzondere aanvullende verzekeringsmogelijkheden zijn bij de mutualiteit waar je bij bent aangesloten. Die geven je mogelijks recht op verhoogde tegemoetkoming voor psychotherapie.

Eerstelijnspsychologie

Je kunt terecht bij mij als eerstelijnspsycholoog. Voor hulpvragen rond angst, depressie en alcohol die matig ernstig zijn en kortdurend te behandelen zijn met de oplossingsgerichte methodiek.

Dit kan enkel op gerichte doorverwijzing via je huisdokter met een verwijsvoorschrift voor eerstelijnspsychologische sessies bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog

Meer info op: www.eerstelijnspsycholoognwvl.be

Eens je het voorschrift hebt, maak je een afspraak via het centraal nummer van de eerstelijnszone Noord West Vlaanderen: 0485839757

Op mijn naam Katy Bartels staan een aantal uren hiervoor gereserveerd, na overleg met mij zijn deze ook veranderbaar.

Via deze regeling betaal je zelf een minimale bijdrage.

Een eerste gesprek duurt 60 minuten, vervolggesprekken 45 minuten. Je hebt recht op 4 gesprekken die mogelijks nog 4 keer kunnen verlengd worden.

Eerstelijnspsychologie is iets anders dan psychotherapie die iets dieper gaat en meer intens is.

Loopbaanchecques

Je kunt bij mij terecht voor trajecten loopbaanbegeleiding waar je recht hebt op terugbetaling via loopbaancheques. Een traject van 7 uur kost dan maar 10 euro per uur.

Ik maak deel uit van het Coachinglife team. Een hecht team die gaat voor een gemeenschappelijke droom en een manier van samenwerken en groeien waarin we het beste in mekaar stimuleren vanuit wederzijds respect.

Coaching op vlak van loopbaan gaat over zinvolle trajecten die veel meer zijn dan werkgericht. Hier ben je op een plek waar jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat

Loopbaanbegeleiding omvat dus meer dan het klassieke loopbaantraject van weleer.

Elke hulpvraag die je hebt, die een link met werk heeft, is een insteek: werkbaar werk, relaties in de werkcontext, triggers op het werk, zingeving, balans privé-werk, groei en uitdaging, talenten ontdekken, kernovertuigingen over jezelf tot en met nieuwe opties ontdekken op de arbeidsmarkt.

Binnen deze begeleiding maak ik gebruik van de verschillende methodieken die je op mijn site vindt: zowel m.b.t. psychotherapie/coaching als equitherapie/coaching (met paarden).

Je kunt loopbaanchecques aanvragen als werknemer of zelfstandige via de VDAB.

https://www.vdab.be/loopbaancheques

Via je werkgever

Je werkgever is mogelijks aangesloten bij een organisatie voor welzijn voor werknemers. Op die manier kun je begeleiding krijgen door een erkend klinisch psycholoog. Ik maak deel uit van het Pobos netwerk en werk ook samen met de psychologenassociatie.

Zo biedt Pobos bijvoorbeeld begeleiding voor:

  • Schokkende gebeurtenissen:
    Overlijden van een collega/relatie, een verkeersongeval, agressie, een arbeidsongeval, een inbraak, een (poging) tot zelfdoding van een collega of relatie, ontslag, herstructurering…
  • Diverse psychosociale problemen:
    Stress, burn-out, pesterijen, persoonlijke en familiale problemen, conflictsituaties, alcoholgebruik,…

Voor reïntegratietrajecten werk ik ook samen met Rehalto.

Ben je al een tijdje werkongeschikt, dan kan dit voor jou een piste zijn. Je kunt zowel begeleiding krijgen met psychotherapie als met equitherapie, therapie met assistentie van paarden.

Check via de werkverantwoordelijke, HR of preventie adviseur op je werk of er aansluiting is met een dergelijk netwerk. Dan is een begeleidingstraject voor de werknemer zelf gratis als zorg voor de werknemer vanuit het bedrijf.

Fedris project Burn-out

Dit project is bestemd voor werknemers in de financiële sector (bankwezen), ziekenhuissector of mensen die werken in een provinciale of plaatselijke overheidsdienst (PPO).

Ervaar je moeilijkheden betreffende een burn-out dat op de loer ligt op het werk? Was je meermaals kort afwezig of stopte je met werken sinds minder dan twee maanden?

Dan biedt Fedris, het Federaal Agenstchap voor beroepsrisico’s, een begeleidingstraject aan dat specifiek gericht is op jouw situatie. Met dit pilootproject wil Fedris je ondersteunen bij je herstel en je helpen om het werk verder te zetten of te hernemen of te heroriënteren. Je kunt rekenen op een kosteloze burn-outbegeleiding.

Een aanvraag hiervoor indienen kan via je huisdokter of via de arbeidgeneesheer via het werk. Je kunt ten allen tijde zelf een bezoek aan de arbeidsgeneesheer plannen en je kunt ook informeren via de preventieadviseur voor welzijn op het werk.

Meer info: https://fedris.be/nl/pilootproject-burn-out